Verbouw Van DoorenVeste

De Hanzehogeschool blijft investeren in een optimaal studeer- en werkklimaat in een inspirerende omgeving. Daarbij is het van groot belang dat de studenten en medewerkers goede huisvesting hebben met passende voorzieningen. In het kader van het huisvestingsprogramma Ruimte Voor Talent is de locatie ‘Van Doorenveste’ intensief verbouwd.

Het gebouw is aangepast aan de huidige eisen en gebruikswensen. De opwaardering is onder meer gericht op een betere zichtbaarheid van de verschillende opleidingen als Architectuur,  Bouwkunde & Civiele Techniek, het Instituut voor Engineering, Life Sciences & Technology en Communicatie, Media & IT.

De Hanzehogeschool zocht naar één partij die zowel verantwoordelijk is voor de bouwkundige werken als voor de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Geveke heeft samen met Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros het definitieve ontwerp van de verbouw in het bouwteam verder uitgewerkt.


Oppervlakte

4450 m2


Eenheden

onderwijscomplex


Bouwtijd

18 maanden

Unieke kenmerken van het project

Going concern

Energiezuinig

Duurzaam

Going concern

Tijdens de werkzaamheden bleven studenten en docenten gebruik maken van het gebouw. Daarom waren beperking van overlast, samenwerking/communicatie, en een strakke planning belangrijke project(beheers)aspecten. Deze aspecten zijn uitgewerkt in een Plan van Aanpak, op maat gesneden voor het project.

Eind 2014 is gestart met de bouw. Alle werkzaamheden vonden plaats in een operationele onderwijsomgeving. Het gebouw is in augustus 2016 opgeleverd. Het resultaat is een prachtig gebouw dat helemaal up to date is!

Meer foto's van het project

Zernikeplein 11, 9747 AS Groningen

Projecten die u wellicht ook interessant vindt