Van twee naar één

Het Prins Claus Conservatorium – onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen - was gehuisvest op twee verschillende locaties in Groningen. De wens van het conservatorium was om de activiteiten vanuit één locatie te organiseren, waarbij tevens voldoende ruimte voor de nieuwe masteropleiding ‘Master of Music’. Dit heeft geresulteerd in de aankoop en samenvoeging van twee aangrenzende panden van het gebouw aan de Veemarktstraat in Groningen.

Voor het ontwerp van de nieuwbouw lieten de architecten (BDG Architecten, Zwolle) zich deels inspireren door de karakteristieke oude gevels die voorheen de toegang tot De Oosterpoortwijk markeerden. De contouren van de oude gevels zijn in een modern jasje terug te vinden in de nieuwe gevel. Een ander opvallend element van de nieuwbouw is de luchtbrug tussen het conservatorium en het Tromphuis. Verder heeft het conservatorium op de hoek van het pand een eigen Jazzclub en heeft de nieuwe kamermuziekzaal en prominente plaats in de gevel gekregen.


Oppervlakte

2200 m2


Eenheden

3 verdiepingen


Bouwtijd

22 maanden

Unieke kenmerken van het project

Aardbevingsbestendig

Kwaliteitseisen => Luchtklimaat/akoestiek

Binnenstedelijke locatie

Complexe bouw

Het conservatorium was een mooie opdracht maar niet eenvoudig. Het gebouw, op binnenstedelijke locatie bleef tijdens de bouw in gebruik en zowel de gebruikers/bezoekers van het conservatorium als van het aangrenzende Tromphuis met theater ‘De Oosterpoort’ moesten geen hinder ondervinden van de bouwactiviteiten.  Een uitdagende klus voor onze omgevingsmanager. 

Daarnaast is het een complex gebouw met strikte kwaliteitseisen, met name wat betreft akoestiek en geluidsoverdracht. Zo is bijvoorbeeld een goed luchtklimaat van groot belang, maar mag het ventilatiesysteem in de studio tijdens opnamen een minimum aan geluid produceren. In het conservatorium bespelen de studenten verschillende instrumenten met de bijbehorende geluidsniveaus. Door onder meer het toepassen van zware zevende dekvloeren en zogenoemde volledige doos-in-doosconstructies zijn de vooraf gestelde eisen ten aanzien van geluidsoverdracht geborgd. Dit in combinatie met breedbandabsorptie en diffusiepanelen. Daarmee voldoet het gebouw, dat ook aardbevingsbestendig is uitgevoerd, aan alle wensen van de gebruikers. Op 30 oktober 2017 namen studenten en docenten van de Hanzehogeschool het vernieuwde Prins Claus Conservatorium in gebruik.

Meer foto's van het project

Meeuwerderweg 1, 9724 EM Groningen

Projecten die u wellicht ook interessant vindt