Nieuwbouw en renovatie

De huisvesting van het Drents Museum, gevestigd in een monumentaal pand, was niet langer geschikt voor het toenemend aantal bezoekers. Daarom is het gebouw uitgebreid en gerenoveerd.

Het museum is omgeven door monumentale panden, waardoor de opdrachtgever geen grote opzichtige nieuwbouw wilde. Daarom is gekozen voor een ondergrondse uitbreiding. Hierdoor werd 2500 m2 vloeroppervlakte toegevoegd, waarvan 1000 m2 expositieruimte. De 'oudbouw' bleef tijdens de renovatie in gebruik en toegankelijk voor het publiek. De renovatie bestond uit herinrichting van kantoren, entrees, restaurant en expositiezalen.

Op het gewelfde, organisch dak van de nieuwe vleugel is een park aangelegd, verbonden met het bestaande groen.

Het project is begin 2012 opgeleverd.


Oppervlakte

6300 m2


Eenheden

Museum


Bouwtijd

30 maanden

Unieke kenmerken van het project

Complexiteit

Constructie

Ondergronds bouwen

Het project

Tot een diepte van acht meter ondergronds bouwen in een omgeving met historische panden en waardevolle bomen, vergt de grootste zorgvuldigheid qua logistiek, bouw en bronbemaling. Een extra complicerende factor was het feit dat de nieuwbouw onder de monumentale panden doorliep. Het koetshuis, een rijksmonument, is tijdelijk 24 meter op rails verplaatst. Op de oorspronkelijke locatie is onder het maaiveld een nieuwe entree gebouwd. Vervolgens is het Koetshuis weer teruggeplaatst op een glazen plint om de ondergrondse uitbreiding van daglicht te voorzien. Via het Koetshuis kan men via een wenteltrap of lift naar de ondergrondse expositieruimtes.

Ook een complexe opgave was het ondergronds aansluiten van de nieuwbouw op het bestaande museum. In verband met omliggende bebouwingen en het voorkomen van trillingen is het project uitgevoerd in soil mix diepwanden en jet grout diepwanden. Deze wanden zijn op een diepte van achttien meter onder de grond aangebracht. Op deze diepte is een waterdichte laag aanwezig, zodat in de bouwkuip zonder al te veel problemen met grondwater is gewerkt.

Voor de constructeur was naast de plaats van de bouwkuip in een zettingsgevoelige omgeving en de ondergrondse aansluiting op het bestaande bouw ook de hal die met dertig meter lange dakliggers werd overbrugd, een uitdaging. Maar ook het creëren van een kolomvrije overspanning was bijzonder vanwege de vorm en de geringe beschikbaarheid van de constructiehoogte. 

 

Meer foto's van het project

Brink 1 9401 HS Assen

Projecten die u wellicht ook interessant vindt