Civiel werk voor nieuwe condensor installatie H-401

In opdracht van BioMCN heeft Geveke het complete civiele werk uitgevoerd als onderdeel van de nieuwbouw van een condensor installatie op het Chemiepark Delfzijl. Deze opdracht heeft van begin tot eind 15 weken in beslag genomen en is op 16 april 2019 naar tevredenheid opgeleverd. 


Oppervlakte

300 m2


Eenheden

1 Grondwerk-infra-onderzoeken-beton


Bouwtijd

15 weken

Unieke kenmerken van het project

Design & Build

Snelle bouwtijd

Going Concern

Op basis van een ruw schetsontwerp en een programma van eisen van de opdrachtgever heeft Geveke de nieuwe fundaties volledig ontworpen t/m constructief- en uitvoeringstechnisch ontwerp in samenwerking met Ritsma Ingenieursbureau BV.

Uitdaging in het civiele werk was de korte bouwtijd en de aanwezigheid van kabels en leidingen in het bouwgebied. Het uitvoeringsontwerp is geheel afgestemd op de ondergrondse infrastructuur zodat er geen vertraging is ontstaan in het verleggen van deze kabels en leidingen.

Vanaf opdrachtverstrekking t/m oplevering heeft het design- en buildtraject totaal 15 weken in beslag genomen. Dat is inclusief het uitvoeren van grondonderzoek, sonderingen en NGE (niet gesprongen explosieven) onderzoek op de bouwplaats.

De civiele werkzaamheden omvatten het grondwerk, de verhardingen, explosieven- en grond onderzoek, heiwerk van trillingvrije buispalen met groutinjectie en het betonwerk van fundatiebalken en poeren onder de staalconstructie van de condensor.

 

Meer foto's van het project

Oosterhorn 10 9936 HD Farmsum

Projecten die u wellicht ook interessant vindt