Transformatie ‘Black Box’ – Groningen

Geveke realiseert voor Xior Student Housing de transformatie van het voormalige rijkskantoor, in Groningen bekend als ‘de zwarte doos’, tot ca 300 zelfstandige woningen met ca 1.500 m2 aan multifunctioneel programma, waarbij te denken valt aan flexplekken, fitnessruimte, etc.

De aanhechting van dit grote complex aan de historische binnenstad van Groningen vergt grote aandacht, zo worden aan de noordzijde de onderste vier lagen van de toren uitgebouwd en aan de zuidzijde van het complex een tweelaags woongebouw aan het parkeerdek toegevoegd om het pand met de bestaande bebouwing in de buurt te verbinden.