Een uitmuntende luchtdichtheid

Volgens ‘Controlemetingen’ hebben onze woningen in ‘Esserdael’ (Harenerholt) bijzonder goed gescoord op luchtdichtheid. De conformiteitsverklaring op luchtdichtheid werd overhandigd vergezeld van een heerlijke traktatie.

Complimenten voor onze uitvoerder Gerard Koenjer en zjin team!

(Controlemetingen.nl is een onafhankelijke platform waar het gaat om uniforme en herkenbare rapportages & conformiteitsverklaringen van metingen in- en rond bouwwerken.)