De ontwikkeling

Winkelcentrum Emmerhout in de wijk Emmerhout had een zogenoemd tweede maaiveld, waarmee lokaal langzaam verkeer en snelverkeer werd gescheiden. Het was ontworpen in de verwachting dat de wijk 10.000 tot 15.000 inwoners zou krijgen. In werkelijkheid zijn er dat ca. 6.000. Na verloop van tijd kwam bijna de helft van het winkelcentrum leeg te staan. De twee niveaus zorgden voor een onveilig en onbehaaglijk klimaat.

Voor het project Emmerhout zijn we door  opdrachtgever betrokken bij hun ontwikkelplannen in Emmerhout in het stadium waarin de functionele vraag gestalte kreeg en er zicht was op het beschik-bare budget. Nog vóór nagedacht werd over plattegronden en architectuur.

Het doel was het optimaliseren van het proces van omzetting van een vraagbehoefte en exploitatieve randvoorwaarden (total costs/benefit of ownership) naar een voor uitvoering gereed ontwerp. Geveke nam daarmee de taakstellende verantwoordelijkheid voor de rentabiliteit van het project. Dat was voor ons de primaire opgave in het bouwteam. Geveke was resultaatverantwoordelijk en gaf leiding aan het team van specialisten/adviseurs om dat doel te bereiken. Deelnemers aan dit bouwteam waren onder andere naast de opdrachtgever Urban Interest (en in later stadium Woonzorg Nederland), Van Ringen Architecten, Fuhler (infra), Ingenieursbureau Emmen, installatieadviseur HVTC en Huisman Warmtetechniek.

Dankzij intensieve samenwerking tussen woningcorporaties, gemeente, ondernemers, buurtverenigingen en eigenaar Urban Interest is het winkelcentrum nu weer levensvatbaar. Het is veel aantrekkelijker geworden. Daardoor is ook de wijk verbeterd.


Oppervlakte

14380 m2


Eenheden

winkelcentrum - appartementen


Bouwtijd

28 maanden

Unieke kenmerken van het project

Gedelegeerde ontwikkeling

Bouwteam

Gefaseerde uitvoering

Het project

Het vernieuwde winkelcentrum heeft een plint met winkels en sportfuncties op maaiveldniveau. Op deze plint staan twee nieuwe woonblokken (elk 39 woningen) en 10 zogenoemde rugzakwoningen. Twee bestaande flatgebouwen en de sporthal zijn geïntegreerd in de plint.

Ook zijn twee nieuwe woonblokken (elk 42 woningen) gerealiseerd. In totaal zijn 172 nieuwe woningen toegevoegd. De twee woonblokken op de winkelplint zijn verkocht aan Woonzorg Nederland en de twee woonblokken aan de buitenzijde van het winkelcentrum aan woningcorporatie Wooncom (het huidige Lefier).

Urban Interest verhuurt de 10 rugzakwoningen en het winkelcentrum. Ook heeft Urban Interest circa 45.000 m2 infrastructuur aangelegd: nieuwe toegangswegen en vier grote parkeerterreinen.

Meer foto's van het project

Houtweg Emmen

Projecten die u wellicht ook interessant vindt