Bouwkundig versterken en verduurzamen

Geveke heeft in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen diverse woningen bouwkundig versterkt en verduurzaamd!

De werkzaamheden vonden plaats in ’t Zandt, Spijk, Bierum en Siddeburen.

De draagconstructie van deze woningen is door middel van een staalconstructie versterkt. Ook de fundering is versterkt en daarnaast zijn er nieuwe goed geïsoleerde buitengevels, daken en beglazing aangebracht. Ook zijn duurzame installaties en zonnepanelen geplaatst, waardoor de woningen energieneutraal of nul-op-de-meter zijn gemaakt.

Door deze maatregelen kregen de bewoners een veilige en comfortabele woning.


Aantal

37 woningen


Oppervlakte

3400 M2


Bouwtijd

18 Maanden

Unieke kenmerken van het project

Versterken

Bewonerscommunicatie

Energieneutraal / Nul-op-de-meter

Het project

Omdat de werkzaamheden zo ingrijpend waren, besloten de corporaties de bewoners tijdelijk in een wisselwoning te huisvesten. Een heel intensief traject waarbij vooral het sociale aspect niet over het hoofd moest worden gezien. Voor de bewoners gold dat zij al lange tijd te maken hebben met de negatieve gevolgen van de gaswinning. Zij voelden zich onveilig, onbegrepen en dan ook nog eens verhuizen naar een tijdelijke woning.

Tijdens het voorbereidingstraject heeft Geveke in overleg met de corporaties een Plan van Aanpak gemaakt met daarin opgenomen het communicatieplan met bewoners. Gezamenlijk hebben we een brochure voor de bewoners gemaakt, met alle afspraken, gang van zaken, namen contactpersonen etc. Deze brochure diende ook als handleiding bij de bewonersgesprekken.

Deze woningen maakten deel uit van een project, waarbij Geveke één van de zeven aannemers was die 1.650 woningen van acht corporaties uit het aardbevingsgebied versterkt, verbetert én verduurzaamt. In de eerste fase zijn 150 pilotwoningen onder handen genomen Geveke voerde het project in opdracht van Centrum Veilig Wonen (CVW) uit.

De projecten zijn in 2015 - 2018 gerealiseerd.

Meer foto's van het project

't Zandt

Projecten die u wellicht ook interessant vindt