Tankfundatie met staalconstructie en verladingsvloer

 In opdracht van DGR (Dutch Glycerine Refinery) heeft Geveke een tankfundatie met staalconstructie en een verladingsvloer gerealiseerd op de productielocatie van DGR op het Chemiepark Delfzijl.

Deze civiele werken maken onderdeel uit van een vergroting van de productiecapaciteit van de fabriek. Op basis van een equipment list en een programma van eisen van de opdrachtgever heeft Geveke de nieuwe fundatie, staalconstructie en verladingsvloer volledig ontworpen t/m constructief- en uitvoeringstechnisch ontwerp.

                  

 

 


Oppervlakte

90 m2


Eenheden

1 Tankfundatie-staalconstructie-verladingsvloer


Bouwtijd

19 weken

Unieke kenmerken van het project

Design & Build

Industriebouw

Going concern

De fundatie en verladingsvloer zijn vloeistofdicht uitgevoerd. De staalconstructie is nu gebouwd tot 6m hoogte en is dusdanig ontworpen dat een latere uitbreiding van de fabriek op deze staalconstructie verder doorgebouwd kan worden. Verder maakte het inpassen en plaatsen van de opslagtank deel uit van de opdracht.

Vanaf opdrachtverstrekking t/m oplevering heeft het design- en buildtraject totaal 20 weken (inclusief bouwvak) in beslag genomen. Dat is inclusief het uitvoeren van grondonderzoek, sonderingen en NGE (niet gesprongen explosieven) onderzoek op de bouwplaats.

De civiele werken zijn gestart in week 20-2019 en in week 38-2019 naar tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd en overgedragen.

 

Meer foto's van het project

Oosterhorn 10 9936 HD Farmsum

Projecten die u wellicht ook interessant vindt