Het Kopland

De nieuwbouw van vrouwenopvang het Kopland is gecombineerd met sociale huurappartementen, kinderopvang, kantoren, therapieruimten en publieke functies zoals een buurtcafé. Het gebouw staat prominent in een wijk waar veel cliënten vandaan komen. De opvang staat midden in de maatschappij, en de maatschappij komt zelfs het gebouw binnen. Veiligheid en geborgenheid combineren met het gewone leven is dan ook het uitgangspunt voor het ontwerp. 


Oppervlakte

4465 m2


Eenheden

1 Opvanghuis


Bouwtijd

13 maanden

Unieke kenmerken van het project

Aardbevingsbestendig

Unieke details

Omgevingsmanagement

Het gebouw

De verschillende functies van het gebouw vroegen om verschillende ontsluitingstypen met ieder een eigen organisatie en beukmaat: vrije plattegrond voor de kantoren en therapieruimtes, kamers met centrale gang voor de vrouwenopvang en galerijontsluiting voor de appartementen. Aan de buitenkant niet is af te lezen waar de opvang zich bevindt.

De routing is gebaseerd op het concept van de kloosteromgang – een route zonder doodlopende wegen, georganiseerd rondom een centrale gezamenlijke open ruimte. Er zijn altijd meerdere manieren om op je bestemming te komen. De centrale patio biedt overzicht, openheid en herkenningspunten. Personeel heeft direct zicht op de vrouwenopvang en op de galerijen van de appartementen. De cliënten hebben alle mogelijkheid om ontmoeting op te zoeken en om deze uit de weg te gaan. De woonappartementen zijn via een eigen ingang ontsloten en ook bereikbaar voor personeel van de opvang. Galerijhekken van geperforeerd staal zorgen voor zowel doorzicht als voor een gevoel van afscherming en privacy.

Samen met de constructeur is een oplossing op maat gevonden voor het aardbevingsveilig realiseren van het gebouw. Dankzij dilataties kunnen de verschillende bouwdelen bij bevingen onafhankelijk van elkaar bewegen.

De realisatie was een hele uitdaging. Qua architectuur hadden we te maken met meer dan 400 verschillende details. Diverse bouwmethodes zijn toegepast, o.a. traditioneel/houtskelet/in werk gestort beton/open metselwerk/open gevelbetimmering etc.

Het gebouw staat midden in de woonwijk. Belangrijk item was het zgn. omgevingsmanagement en de communicatie met de omgeving en betrokkenen in het bijzonder.

Meer foto's van het project

Piet Fransenlaan 1 9713 WN Groningen

Projecten die u wellicht ook interessant vindt