Realisatie 38 eengezinswoningen en 74 appartementen

Geveke heeft mogen meewerken aan de gehele vernieuwing van het woongebied Van Kleefstraat in Huissen, geheel in samenwerking met de opdrachtgever Corporatie Waardwonen (nu Lingewaard) in Huissen. 77 eengezinswoningen zijn gesloopt omdat ze niet meer voldeden aan de wensen en eisen van deze tijd.  Eigentijdse, duurzame en levensloopbestendige woningen zijn teruggebouwd; 38 eengezinswoningen en 74 appartementen.

Ook de omgeving ging geheel op de schop. Er is een mooie nieuwe wijk ontstaan waarin gedacht is aan leefbaarheid. De parkeerplaatsen zijn zoveel mogelijk op afgescheiden terreinen en centraal in de wijk is ruimte gecreëerd die geschikt is voor een bankje, bomen en speelvoorzieningen voor kinderen. In de Van Kleefstraat en Van Gelrestraat zijn bomen met een extra grote diameter geplant om het groene karakter van de wijk te versterken.

Geveke was verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het gehele project.


Oppervlakte

22000 m2


Eenheden

115 woningen


Bouwtijd

30 maanden

Unieke kenmerken van het project

Design & build

Energiezuinig

Bewonersparticipatie

Het traject

Het traject was intensief, waarbij de bewoners nauw betrokken waren. Tijdens interactieve bewonersbijeenkomsten werden ze geïnformeerd over de ontwikkelde plannen. Tijdens deze avonden was Geveke aanwezig samen met de architect. De bewoners gaven feedback op de impressies en plattegronden van de woningen. Hoewel de plannen vast stonden, hebben we wel hier en daar wat aan de ontwerpen/plattegronden kunnen schaven. En we hebben in overleg met Waardwonen tijdens de bouw diverse kijk- en contactmomenten georganiseerd.

Het resultaat was volledige inzet van de hele buurt tijdens het traject.

Meer foto's van het project

Van Kleefplein, Huissen

Projecten die u wellicht ook interessant vindt