TenneT heeft het converterstation gebouwd om de onderzeese COBRA hoogspanningskabel, die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt, aan te sluiten op het bestaande net. Energinet.dk bouwt eenzelfde converterstation in Endrup in Denemarken.

In het gehele project is Siemens verantwoordelijk voor de bouw van de elektrische installaties in de converterstations in Nederland en Denemarken.

Geveke realiseerde in opdracht van Siemens en in samenwerking met Reef infra de bouw van het hoogspanning converterstation in de Eemshaven.

 


Oppervlakte


Eenheden


Bouwtijd

Unieke kenmerken van het project

De veiligheidsvoorschriften- en protocollen op het project dienden nauwgezet te worden opgevolgd. Iedere maand werd een werknemer benoemd tot veiligheidsman van de maand. Ook onze uitvoerder op dit project is deze eervolle titel toegekend. Op het project werd twee keer per dag een meeting georganiseerd waar de werkzaamheden en eventuele knelpunten werden doorgesproken en uitgetekend.

De voertaal op het project was Engels.

Meer foto's van het project

Waddenweg 10, Het Hogeland

Projecten die u wellicht ook interessant vindt