76 woningen en dienstencentrum

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ontwikkelt in overleg met de Gemeente Delfzijl een duurzaam asielzoekerscentrum. Het centrum moet de komende 30 jaar veilige huisvestiging te bieden aan asielzoekers. Op het terrein met een oppervlakte van ca. 3,5 ha komen een woongedeelte en dienstgebouwen.

De herontwikkeling van het centrum betreft niet alleen het vervangen van alle woningen en gebouwen, het is tevens een transformatie van het beeld van een azc naar meer een woonwijk met reguliere huizen.

De locatie is opgezet met vier gelijke woonhofjes waar mensen wonen aan en collectief binnenplein. De 76 woningen zijn grondgebonden met een voordeur aan de buitenzijde van het hof. elk hof heeft meerdere toegangen, met een hoofdentree aan de hoofdontsluiting van het centrum. Gekoppeld aan de hoofdentree bevinden zich een aantal collectieve voorzieningen. 

 


Oppervlakte terrein

35000 ha


Eenheden

76 woningen


Bouwtijd

In uitvoering

Unieke kenmerken van het project

Duurzaam

Installatietechniek

Gebiedsontwikkeling

De bouw

Bij de bouw wordt rekening gehouden met oplossingen die bijdragen aan het terugdringen van het relatief hoge energieverbruik en de opwekking van duurzame energie, met als uitgangspunt dat de maatregelen zichzelf terugverdienen.

Het project kent verder als speerpunten: veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid. Deze thema’s voldoen aan de eisen van het COA met betrekking tot duurzaamheid, flexibiliteit en betaalbaarheid.

Zwet 40, 9932 AB Delfzijl

Projecten die u wellicht ook interessant vindt