76 woningen en dienstencentrum

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in overleg met de gemeente Delfzijl een duurzaam asielzoekerscentrum ontwikkeld. Het centrum biedt de komende 30 jaar veilige huisvestiging  aan asielzoekers. Op het terrein met een oppervlakte van ca. 3,5 ha zijn een woongedeelte en dienstgebouwen gerealiseerd.

De herontwikkeling van het centrum betreft niet alleen het vervangen van alle woningen en gebouwen, het is tevens een transformatie van het beeld van een azc naar meer een woonwijk met reguliere huizen.

De locatie is opgezet met vier gelijke woonhofjes waar mensen wonen aan en collectief binnenplein. De 76 woningen zijn grondgebonden met een voordeur aan de buitenzijde van het hof. Ieder hof heeft meerdere toegangen, met een hoofdentree aan de hoofdontsluiting van het centrum. Gekoppeld aan de hoofdentree bevindt zich een aantal collectieve voorzieningen. 

 


Oppervlakte terrein

35000 ha


Eenheden

76 woningen


Bouwtijd

14 maanden

Unieke kenmerken van het project

Duurzaam

Installatietechniek

Gebiedsontwikkeling

De bouw

Bij de bouw is rekening gehouden met oplossingen die bijdragen aan het terugdringen van het  energieverbruik en de opwekking van duurzame energie, met als uitgangspunt dat de maatregelen zichzelf terugverdienen.

Het project kent verder als speerpunten: veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid. Deze thema’s voldoen aan de eisen van het COA met betrekking tot duurzaamheid, flexibiliteit en betaalbaarheid.

Meer foto's van het project

Zwet 40, 9932 AB Delfzijl

Projecten die u wellicht ook interessant vindt