CO2-prestatieladder

Doelstelling

Onze ambitie op het gebied van duurzaamheid is gericht op het creëren van een toekomstbestendige wereld door duurzame processen te integreren in al onze bedrijfsactiviteiten. Sinds 2019 zijn we actief bezig met het verminderen van onze CO2-uitstoot, omdat we dit van essentieel belang achten. Onze energiebeoordeling biedt ons inzicht in ons verbruik, wat ons een duidelijk beeld geeft van onze positie en ons pad naar een emissiearm bouwproces verheldert.

De verduurzaming die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, kan als succesvol worden beschouwd. Uit monitoring blijkt dat we sinds 2019 een absolute reductie van 50% hebben bereikt, tot 2024. Voor de komende jaren hebben we een helder reductiedoel voor 2030 gesteld. Vanuit deze doelstelling streven we ernaar om tegen 2030 een verdere reductie van 45% te realiseren ten opzichte van het referentiejaar 2023.

Onze plannen en initiatieven

Geveke heeft voor het behalen van haar duurzaamheidsambitie een helder en haalbaar CO2-reductieplan opgesteld. In dit plan, dat halfjaarlijks wordt geüpdatet, staat beschreven welke doelstellingen wij ambiëren, wat onze footprint is, hoe de voortgang van de genomen maatregelen verloopt en hoe wij ons de komende jaren inzetten om onze doelstellingen te behalen.

Wij nemen actief deel aan diverse CO2-reductie-initiatieven, samen met partners uit onze sector en keten. Het doel van deze samenwerking is kennisuitwisseling en het stimuleren van innovatie op het gebied van CO2-reductie. Enkele van onze lopende initiatieven zijn:

  1. Geveke Greenside
  2. Bouwend Nederland
  3. WoningbouwersNL
  4. Stichting SSPB
  5. Lente Akkoord 2.0
  6. Stichting Positieve Impact

Certificaat, documenten en links


Duurzaam

Vanuit ons duurzaamheidsprogramma ‘Geveke Greenside’ streven wij naar een duurzaam en circulair bouwproces. Deze kernwaarde heeft ertoe geleid dat we sinds 2019 een absolute reductie van 51% in onze CO2-footprint hebben gerealiseerd in 2023. Op deze prestatie zijn we enorm trots, omdat we ons inzetten voor een toekomstbestendige wereld. De CO2-reductie is slechts één aspect van ons uitgebreide duurzaamheidsprogramma.

Ons duurzame beleid is gebaseerd op maatschappelijk verantwoorde keuzes en richt zich op een evenwicht tussen economische groei, sociale rechtvaardigheid en ecologische integriteit. Dit maakt Geveke Bouw tot een waardevolle partner in het realiseren van duurzaamheid. Onze visie en missie op het gebied van duurzaamheid zijn diep verankerd in onze organisatie. Dankzij onze strategisch opgestelde werkwijze kunnen we innovatieve bouwmethoden toepassen en een integrale benadering van duurzaamheid hanteren. Hierdoor zijn we uitstekend gepositioneerd om uw duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen.

Bij Geveke hechten wij veel waarde aan duurzaamheid, wat heeft geleid tot ons interne initiatief “Geveke Greenside”, de route naar een duurzaam en circulair bouwproces. Vanuit onze visie richten we ons niet alleen op deelname aan sector- en keteninitiatieven, maar ontwikkelen we ook een eigen initiatief om onze opgedane kennis te delen.

Geveke neemt het voortouw om samen met haar ketenpartners (opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers) te investeren in een duurzaam en circulair bouwproces. Door elkaars duurzaamheidsvisies te delen, kunnen we gericht kijken naar de mogelijkheden voor verduurzaming en circulariteit. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ontwikkelingen en trends binnen de sector en keten tijdig zichtbaar worden en gekoppeld kunnen worden aan het behalen van onze duurzaamheidsambitie: een circulair en emissiearm bouwproces.

CO2-prestatieladder

Om onze duurzame ambities te realiseren en onze CO2-uitstoot effectief te verminderen zijn wij gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. Dit certificaat helpt ons inzicht te krijgen in ons energieverbruik en ondersteunt ons bij het zetten van gerichte stappen naar een emissiearm bouwproces.

Lees meer

MVO

Wij doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen om een evenwicht te bereiken tussen economische groei, sociale rechtvaardigheid en ecologische integriteit. Dit stelt ons in staat een positieve impact te hebben op de samenleving en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Meer informatie volgt