Eendrachtlocatie Appingedam – start eerste fase woningbouw

Met de plaatsing van het bouwbord voor de eerste fase woningbouw op locatie De Eendracht en de ondertekening van de intentieovereenkomsten met de gemeente Appingedam door BV Bouwbedrijf Kooi, Geveke en de woningbouwcorporaties Groninger Huis en Marenland is het startsein gegeven voor de realisatie van de eerste fase woningbouw op De Eendrachtlocatie.

Ontwikkeling 30 koopwoningen

De gemeenteraad van Appingedam stelde 30 september 2020 het CHW bestemmingsplan Stad Appingedam vast. Daarmee werd groen licht gegeven voor het ontwikkelkader Woonlandschap De Eendracht en de  planontwikkeling van het gebied. De nieuwe woonwijk wordt in fases gerealiseerd. Het gebied grenzend aan de bestaande woningen aan de Woldweg wordt als eerste ontwikkeld. In de eerste fase worden circa 54 woningen gebouwd en 10 tiny houses geplaatst. Woonstichting Groninger Huis en Woongroep Marenland zijn verantwoordelijk voor de bouw van ieder 12 sociale huurwoningen. De resterende 30 koopwoningen worden projectmatig ontwikkeld door Geveke Bouw en Bouwbedrijf Kooi. Het is de bedoeling dat er twee-onder-één-kapwoningen en mogelijk een aantal vrijstaande woningen worden gebouwd. Op dit moment wordt dit uitgewerkt.