Doelstelling

Onze ambitie op het gebied van duurzaamheid is gericht op het creëren van een toekomstbestendige wereld door duurzame processen te integreren in al onze bedrijfsactiviteiten. Sinds 2019 zijn we actief bezig met het verminderen van onze CO2-uitstoot, omdat we dit van essentieel belang achten. Onze energiebeoordeling biedt ons inzicht in ons verbruik, wat ons een duidelijk beeld geeft van onze positie en ons pad naar een emissiearm bouwproces verheldert.

De verduurzaming die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, kan als succesvol worden beschouwd. Uit monitoring blijkt dat we sinds 2019 een absolute reductie van 50% hebben bereikt, tot 2024. Voor de komende jaren hebben we een helder reductiedoel voor 2030 gesteld. Vanuit deze doelstelling streven we ernaar om tegen 2030 een verdere reductie van 45% te realiseren ten opzichte van het referentiejaar 2023.

Onze plannen en initiatieven

Geveke heeft voor het behalen van haar duurzaamheidsambitie een helder en haalbaar CO2-reductieplan opgesteld. In dit plan, dat halfjaarlijks wordt geüpdatet, staat beschreven welke doelstellingen wij ambiëren, wat onze footprint is, hoe de voortgang van de genomen maatregelen verloopt en hoe wij ons de komende jaren inzetten om onze doelstellingen te behalen.

Wij nemen actief deel aan diverse CO2-reductie-initiatieven, samen met partners uit onze sector en keten. Het doel van deze samenwerking is kennisuitwisseling en het stimuleren van innovatie op het gebied van CO2-reductie. Enkele van onze lopende initiatieven zijn:

  1. Geveke Greenside
  2. Bouwend Nederland
  3. WoningbouwersNL
  4. Stichting SSPB
  5. Lente Akkoord 2.0
  6. Stichting Positieve Impact

Certificaat, documenten en links